Foredrag med Halsnæs Kommune: Lige adgang til sundhed via naturen som sundhedsfremme – hvordan?

I Halsnæs Kommune har Sundhedsafdelingen netop afsluttet projekt Trivsel og Sundhed. Målgruppen er borgere med mange udfordringer i deres hverdagsliv. Det gælder både sociale, jobmæssige, fysiske og psykiske helbredsproblemer. I projektet er der er afprøvet nye rammer for afholdelse af en afklarende sundhedssamtale. Denne målgruppe har behov for andre sundhedsindsatser end de traditionelle, hvorfor der er udviklet og afprøvet nye sundhedsindsatser.

Den ene sundhedsindsats er Trivsel og Sundhed i naturen, hvor metoder inspireret fra ViNaturs naturterapeutuddannelse anvendes i indsatsen til borgerne. Indsatsen ledes af sundhedsfagligt uddannede medarbejdere og en naturvejleder fra Skov- og Naturstyrelsen. Fokus er på naturens virkning på os mennesker og dernæst på styrke til at komme ud i naturen. Det handler om at være i naturen og senere få lyst til at gå.

Kom og hør om erfaringer med denne konkrete indsats basseret på bl.a. Simon Høegsmarks metoder. Du vil høre om, hvordan borgernes trivsel øges og deltagerne mærker ro.

Oplægsholderne vil invitere til dialog om spørgsmål som:

  • Hvordan får vi naturindsatser implementeret i driften?
  • Hvordan kan vi arbejde på tværs af forvaltninger også med økonomi?
  • Hvordan kan en naturbaseret indsats både rekruttere borgere efter Servicelov og Sundhedslov?

Oplægsholderne fra Sundhedsafdelingen, Halsnæs Kommune:

Karna Vinther, rehabiliteringskoordinator og projektleder. Karna er sygeplejerske og har en master i rehabilitering, har mange års erfaring fra arbejdet med sundhedsindsatser til kronisk syge.

Michelle Molsing, sygeplejerske og projektmedarbejder. Michelle er uddannet naturterapeut fra ViNatur og har mange års erfaring med at arbejde med sårbare borgere.  

Du finder oplægget på programmet her, hvor der også er link til tilmelding.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
NYHEDSBREV